vo veci: Podanie žaloby na súd – prerušenie stavebného konania, na stavbu: „Ochranné oplotenie proti škodám spôsobených poľovnou zverou“, do vyriešenia predbežnej otázky. 1084_rozhodnutie §29 SP