Rozhodnutie o umiestnení stavby „F2BTS-FO-0341BR“ – telekomunikačná líniová stavba.  UK Rozhodnutie Orange 1b911f83-766d-4896-86f1-c0ff9c2c6c71

Situacia+8-19