Zverejnenie platných zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Soblahov – časť Palmovská.

Verejná vyhláška č.j. 2017001104-117-IG