Oznámenie

Rozhodnutie o prerušení územného konania a výzva na doplnenie žiadosti pre stavbu: Komunikácia a inžinierske siete pre obytnú zónu NB11, k.ú. Soblahov.

688_2021 Rozhodnutie o prerušení UK