verejná vyhláška MZP_Ostry vrch

Príloha – mapa SKUEV4020_Ostrý_vrch PDF

Príloha – parcely_registra_C a E Ostrý vrch