Oznámenie

Obec Soblahov ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre mieste a účelové komunikácie povoľuje uskutočniť stavbu “Vstupný chodník do obce”.

480_2021 SP_Vstupný chodnik do obce