Verejná vyhláška

Odvolanie voči rozhodnutiu o umiestnení stavby