Rozhodnutie o zastavení konania o poverení poľovníckej organizácie vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Trubárka

Rozhodnutie