Priloha 7_Výzva na predloženie ponuky (ZsNH) Sob nabytok