Oznámenie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a o vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Trenčianske Stankovce a Lesy Modr, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pred vydaním rozhodnutia.

Úradný list