Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 4. novembra 2017 v čase od 7,00 h do 22,00 h.

Miestom konania volieb je budova Základnej školy Soblahov.

Pred hlasovaním preukážete svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

V prípade, že zo zdravotných dôvodov nemôžete prísť do volebnej miestnosti, môžete požiadať o hlasovanie  do prenosnej volebnej schránky na čísle telefónu: 0908 793 658.