Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o Územnom pláne obce Soblahov

príloha: VZN 1/2020

Prílohy: Prílohy k VZN 1/2020 ako súčasť návrhu VZN 1/2020