VZN1 2017 o organizácii miestneho referenda po schválení