Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.3/2017 „Poskytovanie dotácií z rozpočtu Obce Soblahov“

Príloha: VZN_3_2017