Obec Soblahov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na  Obecnom úrade v Soblahove.

Názov funkcie:  Stavebný referent. 

Uchádzači o uvedené pracovné miesto sa môžu prihlásiť poštou na adresu: Obec Soblahov, 913 38  Soblahov 366, elektronicky starosta@soblahov.sk alebo osobne  do 9.4. 2018.

Podrobnejšie informácie