Obec Soblahov, 913 38  Soblahov 470 príjme zamestnanca do pracovného pomeru na  pracovnú pozíciu:  Samostatný odborný referent pre úsek daní a poplatkov a ostatnej agendy obce na zastupovanie počas materskej dovolenky.  Podrobnejšie informácie