OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje dňom 3.4.2020 od 15:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 
na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava. Podrobnejšie informácie