Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov:

Vyhlasuje v zmysle § 18 a) ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, deň konania voľby hlavného kontrolóra na 11.12.2019, na zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Soblahov.

Viac informácií:  Podrobnejšie informácie pre vyhlásenie voľby kontrolóra 2019