Vážení spoluobčania,

žiadame Vás,  aby ste neparkovali motorové vozidlá na komunikáciách v obci z dôvodu vykonávania zimnej údržby.  Vozidlá, popr. svojvoľné skládky stavebného materiálu bránia k vykonávaniu potrebnej zimnej údržby.

Za škody na takto zaparkovaných automobiloch mechanizmami zimnej údržby obec neberie zodpovednosť.

Ďakujeme za pochopenie.