informácie o opatreniach  pri výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (Železnice Slovenskej republiky), ktorá prebieha od dňa 14.5. – 17.5. 2018 2017 na úseku trate Trenčín – Bánovce nad Bebravou.

Bližšie informácie nájdete v prílohe: 143_ Výluka TN – Banovce nad Bebravou 14.-17.5.2018