informácie o opatreniach  pri výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (Železnice Slovenskej republiky), ktorá prebieha dňa 6. – 7.6. 2018 na úseku trate V. Uherce – V. Bielice a V. Bielice –Oslany.

Bližšie informácie nájdete v prílohe.