i_6193283.png

Bratislava – 14. septembra 2020 – Okresné úrady, ale i polícia od vyhlásenia mimoriadnej situácie každý deň riešia priestupky a preverujú podozrenia z priestupkov spáchaných v súvislosti s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Tých sa dopustili tí, ktorí počas mimoriadnej situácie neuposlúchli výzvy a pokyny inštitúcií, ktoré boli vydané v súvislosti s plnením zákona o civilnej ochrane.

Viac informácii nájdete v odkaze nižšie.

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=za-nedodrziavanie-protipandemickych-opatreni-pocas-mimoriadnej-situacie-hrozia-vysoke-pokuty