Výstava fotografií v rámci cezhraničnej spolupráce na tému I.svetová vojna je sprístupnená verejnosti od 6.6.2015 do 11.7.2015 v Galérii na povale(streda 15,15 h- 17,15 h, štvrtok a sobota 15,00 h do 20,00 h). Srdečne Vás pozývame ! Výstava fotografií – I. svetová vojna