Výstava sa uskutoční 2.10.2016 (v nedeľu) od 10,00-19,00 h v priestoroch OcÚ na I. poschodí.
Svoje výstavné exponáty môžete priniesť v sobotu 1.10.2016 od 15,00 – 18,00 h do priestorov OcÚ.

Ďakujeme Vám za prinesené exponáty a srdečne Vás pozývame na výstavu.
plagat-vystava