Výstava sa uskutoční 27.9.2015 od 9,00-19,00 h v priestoroch OcÚ na I. poschodí. Svoje výstavné exponáty môžete priniesť v sobou 26.9.2015 od 13,00 – 18,00 h do priestorov OcÚ. Ďakujeme Vám za prinesené exponáty a srdečne Vás pozývame na výstavu. Plagát SZZ