Spoločná výstava Obcí Soblahov a Hričov a mestečka Buchlovice pod názvom ” Smradlavé vody a ostatné
studienky ” v rámci cezhraničnej spolupráce .
Vernisáž výstavy spolu s ochutnávkou kyseliek a vôd zo studničiek ( a tiež páleniek z daného regiónu ) sa uskutočnila v piatok 4. februára 2011.