Vážení občania, tento rok môžete opäť zaplatiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa priamo do pokladne obecného úradu.

V určené dni si môžete prevziať rozhodnutie  a zaplatiť daň:

  • 15. apríla 2015 (streda)  v čase  8,00 – 12,00     13,00 –  16,30 h
  • 16. apríla 2015 (štvrtok) v čase  8,00 – 12,00     13,00 –  15,00 h

Kto nebude mať možnosť rozhodnutie si v uvedenom termíne prevziať a dane zaplatiť, bude mu rozhodnutie riadne doručené pracovníčkou obecného úradu a dane zaplatí  obvyklým spôsobom.