Ešte dnes (29. marca) a zajtra (30. marca) si môžete prevziať rozhodnutie k dani z nehnuteľností a dani za psa a využiť možnosť zaplatenia daní priamo do pokladne obecného úradu.

Rozhodnutie si môžete prevziať:

  • 29. marca 2017 (streda) v čase        8.00 –  12.00       13.00 –  16.30 h
  • 30. marca 2017 (štvrtok) v čase      8.00  –  12.00      13.00 –  15.00 h

Kto nebude mať možnosť rozhodnutie si v uvedenom termíne prevziať a dane zaplatiť, bude mu rozhodnutie riadne doručené pracovníčkou obecného úradu a dane zaplatí obvyklým spôsobom.

Ďakujeme za spoluprácu.