Vážení občania, tento rok môžete opäť zaplatiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa priamo do pokladne obecného úradu.

V určené dni si môžete prevziať rozhodnutie  a zaplatiť daň:

  • 27. marca 2017 (pondelok) v čase   8.00 – 12.00       13.00 – 15.00 h
  • 28. marca 2017 (utorok) v čase       8.00  –  12.00      13.00 –  15.00 h
  • 29. marca 2017 (streda) v čase        8.00 –  12.00       13.00 –  16.30 h
  • 30. marca 2017 (štvrtok) v čase      8.00  –  12.00      13.00 –  15.00 h

Kto nebude mať možnosť rozhodnutie si v uvedenom termíne prevziať a dane zaplatiť, bude mu rozhodnutie riadne doručené pracovníčkou obecného úradu a dane zaplatí  obvyklým spôsobom.

Ďakujeme za spoluprácu.