Vážení občania, tento rok môžete opäť zaplatiť daň z nehnuteľnosti a daň za psa priamo do pokladne obecného úradu.

Rozhodnutie k dani z nehnuteľností si môžete prevziať:

  • 10. apríla 2018 (utorok) v čase od 8.00 – 12.00 hod.
                                                                  13.00 – 15.00 hod.

  • 11. apríla 2018 (streda) v čase od 8.00  –  12.00  hod.
                                                                  13.00 –  16.30 hod.

 Kto nebude mať možnosť rozhodnutie si v uvedenom termíne prevziať a dane zaplatiť, bude mu rozhodnutie riadne doručené pracovníčkou obecného úradu a dane zaplatí  obvyklým spôsobom.

Ďakujeme za spoluprácu.