Rozhodnutie k dani z nehnuteľností a dani za psa na rok 2016 si môžete prevziať na Obecnom úrade v Soblahove a zaplatiť priamo do pokladne obecného úradu.

 

  • 13. apríla 2016 (streda) v čase   8.00 –  12.00    13.00 –  16.30
  • 14. apríla 2016 (štvrtok) v čase 8.00  –  12.00   13.00 –  15.00  platenie daní-1