Rozhodnutie k poplatku za komunálne odpady na rok 2016 si môžete prevziať na Obecnom úrade v Soblahove a zaplatiť priamo do pokladne obecného úradu.

  • 4. mája 2016 (streda) v čase   8.00 –  12.00    13.00 –  16.30
  • 5. mája 2016 (štvrtok) v čase 8.00  –  12.00   13.00 –  15.00 

platenie – oznam-1