Vážení občania, tento rok môžete opäť zaplatiť poplatok za komunálny odpad priamo do pokladne obecného úradu.

V určené dni si môžete prevziať rozhodnutie  a zaplatiť poplatok:

  • 20. mája 2019 (pondelok) v čase 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00
  • 21. mája 2019 (utorok) v čase 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00
  • 22. mája 2019 (streda) v čase 8.00 – 12.00    13.00 – 16.30

Kto nebude mať možnosť rozhodnutie si v uvedenom termíne prevziať a zaplatiť poplatok, bude mu rozhodnutie riadne doručené pracovníčkou obecného úradu a poplatok za komunálny odpad zaplatí obvyklým spôsobom.

Ďakujeme za spoluprácu.