V čase od 1.12 do 23.12. 2018 a od 2.1. do 28.2.2019 môžete využiť výrazné zľavy v rámci akcie “Kúpele v regióne”, ktoré sú pripravené v Kúpeľoch Trenčianske Teplice aj pre občanov našej obce.

Názov bazénu                                 Cena v EUR           Čistý čas v min.        % zľavy         Cena po zľave v EUR
Bazén SINA so suchým zábalom           9,30                           20 + 10                   50                             4, 65

Bazén MUDr. ČAPKA
so suchým zábalom                                7,50                           20 + 10                   50                              3,75

Bazén PII, PIII, Bazén Krym
so suchým zábalom                                7,50                           20 + 10                   50                              3,75

Bazén GRAND                                          5,45                           60 + 20                   30                              3, 81