Pozývame všetkých priaznivcov športu, ktorí majú záujem o využívanie zrekonštruovanej posilňovne nachádzajúcej sa v telocvični ZŠ na informatívne stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 17.11.2016 o 19,00 hod. v priestoroch telocvične ZŠ.