Vážení občania,

oznamujeme Vám, že vývoz zmesového komunálneho odpadu sa uskutoční podľa harmonogramu dňa 24.12.2020 – vo štvrtok, taktiež aj v roku 2021 bude prebiehať triedenie plastov v domácnostiach prostredníctvom žltých plastových vriec. Januárový zber žltých plastových vriec sa uskutoční dňa 27.1.2021.