Oznamujeme, že pravidelný vývoz smetných nádob na komunálny odpad sa bude konať
zajtra 1. novembra 2018 v nezmenenom termíne.