Vážení spoluobčania, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc pri vyčistení obce. Prosíme Vás, aby ste si každý podľa svojich možností pozametali pred svojim rodinným domom a v jeho okolí. Pracovníci obce budú posypový a ostatný odpad odvážať v dňoch 12.4. a 13.4.2018(štvrtok, piatok), podľa potreby aj nasledujúci týždeň.

Nevhadzujte posypový materiál do smetných nádob na komunálny odpad.

Ďakujeme Vám za ochotu a spoluprácu !