Vážení spoluobčania, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc pri vyčistení obce po zimnom období. Prosíme Vás, aby ste si každý podľa svojich možností pozametali pred svojimi rodinnými domami a v jeho okolí. Pracovníci obce budú posypový a ostatný odpad postupne odvážať. Ďakujeme Vám za ochotu a spoluprácu !

Marian Hudec, starosta