Vážení spoluobčania,

žiadame Vás, aby ste neparkovali svoje motorové vozidlá v časti ul. Kolónie – od križovatky pod školou od č. d. 458 smerom k družstvu po č. d.465 (po obidvoch stranách),  z dôvodu prebiehajúcich prác na rekonštrukcii tejto komunikácie. Ďakujeme za pochopenie !