Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade  s príslušným zákonom vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a ktoré sa nachádzajú na súkromných nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2023.