Spoločnosť ZsD a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie  stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spôsobilosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2022.

Podrobnejšie informácie nájdete tu: