V súvislosti so zverejnením Výzvy na predkladanie ponúk prostredníctvom Úradu vlády SR na stránke www.sport.vlada.gov.sk zverejňujeme kompletné súťažné dokumenty.

Výzva na predkladanie ponúk
Technicka_sprava_multifunkcne_ihrisko_33x18 Soblahov -1

02-Situácia 18×33 Soblahov
03-Vykopy-18×33 Soblahov
04-Zaklady-18×33 Soblahov
05-Drenáž-18×33 Soblahov
06-Podorys-IHRISKO-18×33 Soblahov
07-Pohlady- mantinel-AB-18×33 Soblahov
08-Pohlady-mantinel-CD-18×33 Soblahov
09-Detail-zaklad-18×33 Soblahov
10-Detail-mantinelu-18×33 Soblahov
11-Detail-osvetleni-kotevne-platne-18×33 Soblahov

20180625 – SOBLAHOV viacúčelové ihrisko 33×18 s osvetlením výkaz výmer