Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov o prevádzkovaní hazardných hier na území obce Soblahov č. 1/2019

Príloha: VZN 12019