VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Home/VZN/VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Plný názov: VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN bolo schválené v OcZ: 20.2.2013
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 21.2.2013
VZN nadobúda účinnosť: 8.3.2013

Plné znenie VZN: VZN 01/2013

Od |2017-12-10T13:02:49+02:0021. februára 2013|VZN|0 komentárov
Go to Top