VZN č. 2/2009 o vyhradení plagátových plôch počas volebnej kampane

Home/VZN/VZN č. 2/2009 o vyhradení plagátových plôch počas volebnej kampane

VZN č. 2/2009 o vyhradení plagátových plôch počas volebnej kampane

Plný názov: VZN č. 2/2009 o vyhradení plagátových plôch počas volebnej kampane volieb do orgánov samosprávnych krajov

VZN bolo schválené v OcZ: 16.9.2009
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 17.9.2009
VZN nadobúda účinnosť: 1.10.2009

Plné znenie VZN: VZN 02/2009

Od |2017-12-10T13:02:49+02:0019. septembra 2009|VZN|0 komentárov