VZN č. 2/2012 o o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb

Home/VZN/VZN č. 2/2012 o o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb

VZN č. 2/2012 o o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb

Plný názov: VZN č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN bolo schválené v OcZ: 5.9.2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 6.9.2012
VZN nadobúda účinnosť: 21.9.2012

Plné znenie VZN: VZN 02/2012

Od |2017-12-10T13:02:49+02:006. septembra 2012|VZN|0 komentárov
Go to Top