VZN č.2/2014 o Územnom pláne obce Soblahov

Home/VZN/VZN č.2/2014 o Územnom pláne obce Soblahov

VZN č.2/2014 o Územnom pláne obce Soblahov

plný názov: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o Územnom pláne obce Soblahov

VZN bolo schválené v OcZ: 10.9.2014
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 11.9.2014
VZN nadobúda účinnosť: 29.9.2014

Plné znenie VZN: VZN 02/2014

Od |2017-12-10T13:02:49+02:0029. septembra 2014|VZN|0 komentárov
Go to Top