VZN č. 3/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Soblahov

Home/VZN/VZN č. 3/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Soblahov

VZN č. 3/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Soblahov

VZN bolo schválené v OcZ: 14.12.2011
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 15.12.2011
VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2012

Plné znenie VZN: VZN 03/2011

 

Od |2017-12-10T13:02:49+02:0015. decembra 2011|VZN|0 komentárov