VZN č. 3/2012 o miestnych daniach

Home/VZN/VZN č. 3/2012 o miestnych daniach

VZN č. 3/2012 o miestnych daniach

Plný názov: VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov.

VZN bolo schválené v OcZ: 12.12.2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 13.12.2012
VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2013

Plné znenie VZN: VZN 03/2012

Od |2017-12-10T13:02:49+02:0013. decembra 2012|VZN|0 komentárov
Go to Top